Mi az igazság a mayák körül? Nyomtat Email
Írta: Oláh András   

Mi az igazság a mayák körül?


Ahogy az idő telik, s egyre több információ kerül felszínre a kutatások során, kialakul egy zavaros kép, ahonnan már nem látszik a megoldás, csak egy zsákutca... Most egy ilyen logikai zsákutcából fogunk kilépni. Kérem jöjjenek velem!
A világ vezető kutatói ma azt gondolják, hogy a földön élő népek egymástól elszigetelten keletkeztek, fejlődtek, vagy tűntek el a téridőben. Ez azonban nem igaz. Pl. a mayák esetében is olyan összefüggésrendszert sikerült feltárnia a régészetnek a nyelvészetnek, a genetikának, a kultúrtörténeti tudományoknak, amelyek épp azt bizonyítják, hogy az ősidők magas szintű kultúrái rokonok voltak, s ma is léteznek a leszármazottaik.
A mayákról tudjuk, hogy igen magas szintű csillagászati, matematikai, és technikai ismereteik voltak, sőt egyes esetekben a mait meghaladó tudásról szereztek róluk ismereteket az őket vizsgáló kutatók, akik a Yukatán környékén ma is megtalálhatók, s vidáman élik életüket, melyekből a sok üldöztetés miatt már sok régi tudáselem sajnálatosan eltűnt.

Az archeológiai leletek a tüneményes maya építészet szerencsére sok kiváló adatot szolgáltat, melyeket okosan, intuitíven elemezve közelebb juthatunk a valósághoz.
A fő kérdés e nép megértéséhez az, hogy hogyan egyeztethető össze ez a páratlan műveltség egy barbár állati viselkedéssel, amikor is a nép papjai az élő áldozatok szíveit kitépik...., hogy felkínálhassák isteneiknek? Nyilvánvaló, hogy sehogy..., ez csak valami tévedés lehet... Na de hol történt az? Talán nem igaz a maya időszámítás, vagy a csillagászati ismereteik hamisak, vagy nem is tudtak írni, vagy számolni sem tudtak...? Nyilvánvaló, hogy nem itt van a tévedés, hanem az áldozatok, áldozások, istenek, és "szívkitépések" környékén...
Amikor egy mai "szkeptikus" tudós nekimegy egy témának, bizony körültekintően kell eljárjon, de nem teszi ezt mindig. Bizony sokszor elvontan kell gondolkodni, ugyanakkor sokszor nem célravezető a direkt következtetés, gondolkodás nélkül...


Lássunk csak egy példát egy ismeretterjesztő könyvből!
Ilyen késsel végezték az emberáldozatokat. A háborúban elfogott harcosokat megölték, hogy az istenek kedvében járjanak, és emberi szívből származó vérrel táplálják őket.

A képre tekintve minden kertelés nélkül megálla-píthatjuk, hogy valami barbár áltudományosság áldozatai vagyunk, amelyet nem fogadhatunk el. A képaláírásban olvasható állítások bizonyíték nélküli túlzások, melyeket ki kell javítanunk. A képet lehet elvontan, de lehet konkrétan is elemezni. Ha elvontan elemezzük, akkor sem tekinthetjük a kúpos dolgot késnek. Nem beszélve a dolog végén csimpaszkodó állig beöltözött, kesztyűs, sisakos, csizmás alakról, aki persze vagy áldozat, vagy pap... Vajon mért kapaszkodna teljes felszereléssel valaki egy késnek a nyelére? Talán valami képírás lehet ez? Igen, az ábrázolás olvasható képírásban is, de ehhez realista elemzés szükséges. Mi azt látjuk, hogy egy MAGasan, az űrben repülő hegyes dolog /ÁR/ végén lévő ÚRról van szó, egy "lángsugárral", turbinával hajtott rakéta repül hős lovasával, s nem látjuk, hogy fémnyelű! pattintott kőkés lenne a képen. Azt sem látjuk, hogy emberáldozat történne, s azt sem hogy háború lett volna, ahol foglyot ejtettek volna. Egy darab isten nincs a képen, s nem látni, hogy ki akarna kedveskedni neki, nekik az emberi szívből származó vérrel... Amit látunk, az az, hogy valakik tréfát űznek velünk. Riogatnak bennünket ilyen szörnyűségekkel, hogy félelmet keltsenek, hogy lejárassák a mayákat. További kérdések merülnek fel: Mi adott lehetőséget, és mi adott okot erre? A lehetőséget az adta, hogy az egyik ősi magyar nevű, maya város Palánk /Palenqe/ magas kőpiramisának tetején találtak egy kőalakzatot, amelyet azonnal áldozati oltárnak neveztek ki az archeológusok, mert emberi vért találtak rajta, mégpedig nagyobb mennyiségben... Mi ezt az állítás kétségbe vonjuk. A vér nem lehet nagyon régi, ugyanis az szerves anyag lévén, kitűnően hasznosúl, eltűnik a természetben... Továbbá, lehetséges, hogy nem is találtak semmiféle vért, csak feltételezték azt!!! Megtehették, hisz olyan szörnyűséges rajzokat találtak, ahol a szerencsétlen mayákat késsel leszúrják, s minden módon kínozzák, mészárolják.
A mayák, inkák történelmében már mindenki által ismert tény, hogy a kincseik elrablására induló spanyol Cortes, és Pisarro csapatai mészárolták le őket.

Ezeket a szörnyűségeket örökítették meg az elmenekült, majd később visszatérő túlélők. E mészárlások, melyek sajnos a kereszténység "hibás cselekedetei" közé sorolhatók, bizony úgy történhettek, hogy a piramisaikon mészárolták le a szerencsétleneket, s aztán ledobálták őket a piramisokról. Ezenközben vérük valóban patakokban folyhatott "szent" piramisaikon... A piramisokról már tudjuk, hogy jelentésük MAGÁR, mert magas hegyes /ÁR/, vagy magas háromszögű /hÁR/, vagy magas kígyószélű /ÁR/, azaz lépcsős alakúak. Ezek egyikében találták meg Pacal /valószínűleg egy kövér testalkatú/ "király" híres sztéléjét, amelyen egy űrhajóban helyezkedik el. Lehetséges ez? Maya űrhajó? Egyáltalán űrhajó a múltban? Természetesen lehetséges. Lássunk csak egy másik maya emlékművet!


Remélem látható, hogy nem papi öltözékben, de nem is isteni dicsfénybe öltözötten áll előttünk ez a karakán "szívtépő", "szívdöglesztő" űrhajós...

Oláh András

 

A cikk származási helye: Magyar Ufókutató Szövetség
Utolsó frissítés: 2012 június 08., péntek 07:28