Hírek

Sikeres ufókonferencia Újpesten Nyomtat Email
Írta: Alienita   

Utazás a Földön kívül


Nagy érdeklődés mellett zajlott az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házában az a november 3-án megtartott rendezvény, melyen a hazai ufókutatás legfrissebb eredményei mellett, az emberiség jövőjét alapvetően meghatározó energetikai kérdésekről , más megmagyarázatlan jelenségekről hallgathattak előadásokat a jelen levők.

 

A konferencia házigazdájának, Pusztay Sándornak a megnyitója után Novák Péter lépett a színpadra.

Önök most egy alternatív és áltudományos előadást fognak hallani” – kezdte érezhető iróniával előadását. „Képzeljük el, hogy most beülünk egy űrhajóba, bekapcsoljuk az antigravitációs berendezésünket, és felemelkedünk a Föld felé, hogy onnan tekintve le bolygónkra meglássuk, mi a helyzet odalenn az energiaforrások szempontjából most, és mi várható 2025 után" – folytatta a szinte teljesen megtelt nézőtér előtt. Ezután egy gondosan összeállított számítógépes prezentáció segítségével történelmi visszatekintést láttunk az emberiség energetikai múltjáról, amelyből világosan kiderült, hogy a fosszilis energiahordozókra épült technológia egyértelmű zsákutca.

Takács Zoltán a sokaknak talán kissé futurisztikusan hangzó Zorausz időfizikája című előadásában az alternatív, vagy más néven a szabad energiák működésének megismertetésére, illetve azok felhasználásának előnyeire helyezte a hangsúlyt. Kifejtette, hogy az elektromos meghajtású motorok elterjedése nem tudja megoldani a belső égésű motorok energetikai és környezeti problémáit, hiszen egy ilyen jármű akkumulátorának feltöltéséhez szükséges adott mennyiségű elektromosság előállításához háromszor annyi energiára van szükség, mint például a fosszilis energiahordozókon alapuló üzemanyag esetében.

Jó hír viszont, hogy már elérhető a megoldás, azonban annak széles körű alkalmazásához alapvető szemléletváltást, úgynevezett dimenzión túli szemléletmódot” tart szükségesnek Takács Zoltán. „Ha a világ működését nemcsak materiális szinten próbáljuk megérteni, hanem bele merünk nyúlni a paranormalitásba is, belenyúlva ezzel akár az Isten fogalmába is, akkor sokkal előbbre juthatunk. A tudás itt van a Földön, csak az a kérdés, ki mennyire meri a saját korlátait továbbtolni” .

Sokan várták Nemere István Űrutazás űrhajó nélkül című előadását. „A címben szereplő dolog nem is olyan lehetetlen” – kezdte a népszerű író, aki egy olyan, ma még a sci-fi tárgyát képező, de előbb-utóbb nyilván bekövetkező korszakról beszélt, amikor az emberiség már nemcsak a Földön él, és nem is csak a környező bolygókat népesítette be, hanem más galaxisok égitesteit is.

Nemere István elmondta, erre mindenképpen rákényszerül majd a jövő embere, hiszen évmilliók múlva minden bizonnyal el fog pusztulni a galaxisunk is, sőt talán az egész általunk ismert univerzum. Az író szerint ennek két lehetséges forgatókönyve van, amelyek egyaránt végzetes következményekkel járnak a földlakókra. Az anyag távolodása az ősrobbanás középpontjától addig tart, amíg valamennyi csillag kialszik, amit a mi napunk esetében ötmilliárd évre becsülnek a tudósok. A teória szerint végül minden izzó anyag kihűl, és mindenhol -270 Celsius-fok lesz a hőmérséklet. A második elmélet szerint az ősrobbanás következtében száguldó anyagok idővel szépen lelassulnak, megállnak, majd egy globális gravitáció eredményeként elindulnak visszafele, és végül az anyag mindenhonnan összerohan.

De mindezt hogyan tudnánk megúszni?” – tette fel a kérdést Nemere István, aki a megoldásra is két eshetőséget vázolt fel. „Az első a dimenzióváltás, de ennek kivitelezhetősége erősen kérdéses, hiszen egy olyan dimenzióban, ahol nincs fizikai anyag, ott nem tudunk megtelepedni, de egy olyan létsíkban sem tudnánk létezni, ahol az idő, mint olyan, nem létezik”. A második esély, hogy az embernek le kell mondania létezésének biológiai formájáról, vagyis a testéről, mert adott esetben csak így lehet esélyünk a túlélésre. Ezek viszont a mai fizikai ismereteinkkel nem megvalósíthatók, kizárólag egy többdimenziós multiverzummal képzelhetők el, amelyek létezése mellett egyre több tudós tesz tanúbizonyságot.

A debreceni dr. Tarczali Gábor az előadása témájához kapcsolódva kérdezett. „Van-e értelmes élet a Földön kívül? Igen, persze! De vajon van-e értelmes élet a Földön?” –utalt azokra a XX. századi kormányzati döntésekre utalva, amelyek ellenségesen léptek fel a hozzánk látogató idegen civilizációkkal szemben.

Az egyik legismertebb hazai kutató ezután rövid áttekintést nyújtott az elmúlt század legfontosabb ufókkal kapcsolatos eseményeiről, az 1947-es roswelli incidenstől kezdve a Holdra lépett amerikai asztronauták beszámolójáig. Ezekben az esetekben a hivatalos szervek a mai napig tagadják, hogy bármiféle bizonyítékot találtak volna a földönkívüliek létezésére.

Azonban egyre több ország álláspontja változott meg alapvetően az utóbbi időben az ufójelenségekkel kapcsolatban” –tért át a jelenre Tarczali Gábor. Az egyik ilyen ország Kína, ahol nemrég az előadó is részt vett egy nemzetközi konferencián, amelyen magas szinten képviselte magát a kínai katonai vezetés is. A másik ország Brazília, ahol létezik egy olyan kormányzati rendelet, amely szerint minden ufóészlelést kötelezően ki kell vizsgálnia a katonaságnak, és ennek során együtt kell működniük az amatőr ufókutatókkal, valamint a sajtóval is.

Zele Richárd Üzenet az Istenektől című előadásában többször hivatkozott nagy sikerű könyvére, amely Móricz János történetét eleveníti fel. E szerint a híres magyar kutató 1965-ben Ecuadorban, egy hatalmas barlangban több ezer, a magyar rovásíráshoz hasonló karakterekkel ellátott aranylapkát talált. Ezeken Móricz szerint egy Földön kívüli civilizáció által írt és az emberiségnek címzett rejtjeles üzenetek voltak, melyek a világegyetem történetét tartalmazhatták.

Azóta már számos expedíciót vezettek abba a bizonyos barlangba. A történettel kapcsolatban azonban, számos dezinformáció terjedt el a szerző szerint, amelyek a legvadabb feltételezéseket sem nélkülözik. A valóság ezzel szemben a kutató szerint az, hogy a több ezer aranylemezt azóta sem találják. A történethez tartozik még, hogy Móricz Jánost 1991-ben rejtélyes körülmények között meggyilkolták.

Oláh András A halandók bolygója című előadását azzal kezdte, „az evolúció nem tény, csak fikció. Aki tényként állítja be, leleteket hamisít, csaló, bűnöző”. De vajon miért tudománytalan az evolúciós elmélet?

Darwin öt héten át tanulmányozta a Galápagos-szigetek állatvilágát, ami elégtelen idő ahhoz, hogy abból bárki ilyen jelentőségű következtetéseket vonjon le. A kutató ellenérvei között szerepel továbbá, hogy Darwin nem láthatta a fajok közötti átmenetet, nem láthatott úgynevezett törzsfát, és szelekciót sem észlelhetett. De ami a legfontosabb, műveiben az élet eredetéről egyetlen szót sem ejtett.

A földi élet tehát Oláh András szerint nem véletlenszerű kémiai reakciók eredményeként jött létre, hanem úgymond terraformálás következtében. Ennek során szándékosan egy hatalmas vasmeteoritot irányítottak bolygónknak, hogy elérjék annak 23 fokos dőlésszögét, amely optimális az élet fenntartásához. Ennek következményeként szerinte a Föld alakja korántsem szabályos gömb, hiszen a becsapódáskor az jelentősen eldeformálódott.

A közönség lélegzet visszafojtva hallgatta Kisfaludy György eladását, aki időfizikai elméletében azt fejtegette, hova tűnt Univerzumunk 95 százaléka? Megítélése szerint a válaszhoz egy dimenziókon túlmutató szemléletváltásra van szükség, mert csak így lehet a világ materiális összefüggéseit megérteni. A tér és az idő, a múlt és a jövő kérdéskörének elméleti, gyakorlati kutatásában kell olyan eredményeket elérni, amely az emberiség életére, a kozmikus civilizációkkal való kapcsolatfelvételre kedvező hatással van.

A konferencia egyik legfontosabb előadását hallhattuk a budapesti Tóth László kutatótól, aki teljes áttekintést nyújtott a hazai ufójelenségek történetéről. A rendkívül alaposan felkészült előadó számos statisztikai adattal kiegészítve számolt be arról, hogy az 1800-as évek elejétől napjainkig összesen 816 ufóészlelés történt Magyarországon.

Az első észlelés 1833. július 3-án történt Komáromban, ahol egy tüzes gömböt láttak, amely csóvát húzott maga mögött. 1918-ban egy magyar katona mellett, miután megsérült a csatatéren, egy fehér szkafanderes alak jelent meg, aki bekente valamivel, amitől sokkal jobban lett. Miután minden sérültet ellátott, a katona beszámolója szerint az alak beszállt az egyik távoli fa alatt álló lencse alakú szerkezetbe, amely nem sokkal később elrepült.

Egészen a hetvenes évek végéig csak viszonylag ritkán érkeztek beszámolók ufóészlelésekről, melyeknek száma először a nyolcvanas, majd később a kilencvenes években is számottevően megugrott, az új évezred elejétől viszont újra alig érkeznek bejelentések – hangsúlyozta az előadó. Amiről viszont eddig nem igazán lehetett hallani: Magyarország területén eddig három ufó lezuhanásáról tudni. Elsőként 1961-ben Iregszemcse és Tab között járt szerencsétlenül egy Földön kívüli űrhajó. A területre a magyar rendőrség érkezett meg először, ám rövidesen az orosz hadsereg katonái elzavarták a helyszínről a magyar szerveket, és a helyiek szerint láncban állva egymás mellett mindent összeszedtek.

Az emberiség genetikai manipuláció eredménye, amelyet hüllőszerű lények végeztek évezredekkel ezelőtt, akiknek a hibrid leszármazottaik a mai napig köztünk élnek” – fogalmazott előadásában Kalmár János, a Magyar Ufókutató Szövetség elnöke.

A hazai kutatók vezetője Az igazság odaát van című előadásában bemutatta egy 2300 fős mintán elvégzett amerikai orvosi vizsgálat eredményét is, amely szerint a vizsgált emberek négy százalékának hüllőszerű szeme van, vagyis a szembogaruk nem kerek, hanem függőlegesen álló, ovális alakú. A kutató hozzátette, a világ számos ismert és befolyásos családja rendelkezik úgynevezett hüllő DNS-sel.

Ezek a lények azonban az emberi szem által nem látható fénytartományban közlekednek, amelyet a víz különböző halmazállapotaival érzékeltetett. Míg a jég áthatolhatatlan, addig a folyékony vízben már el lehet merülni, a légnemű gőz pedig elvileg könnyedén átjárható.

Éles István Kozmikus körforgás című előadásában azt taglalta, hogy a parajelenségekről, az ufókkal és földönkívüliekkel foglalkozó kérdésekről, világról alkotott felfogásunk sokat változott az elmúlt évtizedekben. Az előadó a reinkarnáció, az előző és jövőbeli életek tanulmányozása, vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a jövőbeli élet gyakorlatilag már egy megtörtént élet eseményeit tárja fel.

Utolsóként lépett a színpadra a szegedi, helyszíni bejárásairól ismert Sós Tibor. Kiválasztottak című előadását azzal kezdte, „szilárd meggyőződésem, hogy az idegenek Magyarország területén is embereket térítenek el, az embereken kísérleteket végeznek, az emberekkel információkat közölnek, azonban ez csak az ország lakosságának egy nagyon kicsi részét érinti, ők a kiválasztottak”.

A különböző ufóeseteket videoriportokkal is dokumentáló szakember ezután hazai eltérítéses esetek érintettjével készült interjúk felvételeit mutatta be a közönségnek. „De vajon miért és mire is vannak ők kiválasztva?” A kutató szerint bizonyos genetikai mintákat vesznek tőlük, méghozzá gyakran a mellkasuk közepéből, az úgynevezett csecsemőmirigyből, amelynek a pontos funkcióját még ma sem ismerik az orvosok.

Elképzelhetőnek tartom, hogy bizonyos embereket abba az irányba befolyásolnak, hogy bizonyos információkat begyűjtsenek. Többször találkoztam olyan eltérítettel, akinek később minden gondolata és cselekedete egy adott információcsomag megszerzésére irányult” – mondta a kutató, aki szerint a kiválasztottakkal gyakran már négy-öt éves korban el kezdenek foglalkozni a földönkívüliek.

Úgy tűnik tehát, hogy nem gonoszok, és ha nem is az egész emberiséget, de legalább az emberi fajt mindenképpen szeretnék megmenteni” – zárta szavait Sós Tibor.

A rendkívül sikeres ufókonferenciát befejező fórumon több tucat kérdésre adtak választ a színpadon közösen helyet foglaló előadók, akik Pusztay Sándor műsorvezetése mellett tettek ígéretet, hogy jövő tavasszal ismét összegyűlnek, hogy egy nemzetközi kongresszus keretében kutatási eredményeikről ismét számot adhassanak.

(ittvannak.hu)

20121228_01.jpg 20121228_02.jpg

20121228_03.jpg 20121228_04.jpg

20121228_05.jpg 20121228_06.jpg

20121228_07.jpg 20121228_08.jpg

20121228_09.jpg 20121228_10.jpg

Utolsó frissítés: 2012 december 28., péntek 11:24