Hírek

Pax Galacticana díj Nyomtat Email
Írta: Alienita   

A New Yorkban élő, nemzetközileg elismert ufókutató, Keviczky Kálmán – alias Colmann von Keviczky – halála előtt az Ufószövetség vezetőivel és tagságával igen jó kapcsolatban volt. Több kongresszuson vett részt és gyakran tartott előadásokat Magyarországon és külföldön. Fontosnak tartotta, és segítette a magyar ufókutatók összefogását, a különböző klubok és magánszemélyek országos szervezetté történő egyesülését. Ellenezte a kisebb-nagyobb, országosnak hirdetett csoportok különállását. Az Ufómagazin szervezésében is gyakran tartott előadásokat, többek között a HM Vezérkari Főnökségén, illetve Szentkirályszabadján a Helikopteres ezrednél.
Keviczky Kálmán írásait mindenkor az Ufómagazin tette közzé és erre ösztönözte külföldi ufókutató kollégáit is. Az ufókutatást mindenkor, mint katonai, biztonság politikai kérdést vizsgálta, és a gabonakörökkel, parapszichológiai jelenségekkel kapcsolatos kérdésköröket elvetette.
Az 1998-ban, sajnálatosan bekövetkezett halálát követően Pusztay Sándor az Ufómagazin főszerkesztője New Yorkba utazott, ahol megkoszorúzta sírját, majd megbeszéléseket folytatott Antonio Huneeussal, aki ideiglenesen átvette az ICUFON nemzetközi intergalaktikus ufókutató szervezet irányítását. Ezt követően kötött írásbeli megállapodást az özveggyel – Panni nénivel -, amely pontosan tartalmazta, hogy Közép- és Kelet Európában, így Magyarországon is, a Kornétás Kiadó rendelkezik Keviczky Kálmán és az ICUFON szervezet ufókutatási dokumentumainak jogtulajdonával.
A megállapodás kitért arra is, hogy Budapesten létrehoznak egy olyan alapítványt és díjat, amely Keviczky Kálmán munkásságának továbbvitelét, szellemiségének ápolását szolgálja.
Budapestre érkezve ennek a megbeszélésnek a tartalmáról tájékoztatta Tarcali Gábort, az Ufószövetség akkori elnökét, aki ugyancsak személyes barátságban volt a nagyszerű kutatóval és feleségével. Néhány hónapos előkészítés után született meg a Pax Galacticana díj ötlete, amelyhez a pénzügyi fedezetet az Ufószövetség, az Ufómagazin és az Esélyadók Alapítvány biztosította. Janovszky Tamás ötvös – jelenleg a Közlekedési Múzeum egyik vezetője – készítette el a dombormű tervét és az Ufómagazin gyártatta le az első sorozat példányait.
A Pax Galacticana – Colmann von Keviczky díjat – 2000 óta ítéli oda a háromfős kuratórium, amelynek tagjai: az Ufószövetség mindenkori elnöke (jelenleg Kalmár János), Pusztay Sándor és Gyurcsok József. A hazai és nemzetközi ufókutatás terén végzett kiemelkedő munkáért, valamint Keviczky Kálmán több évtizedes kutató munkája, hagyományainak ápolása és a különböző rendezvényekkel a földönkívüli civilizáció elfogadtatásáért, népszerűsítéséért évente egy alkalommal ítélik oda a díjat.


Ez idáig tizenkilenc hazai és külföldi ufókutató, illetve szervezet részesült az elismerésben:
2000 - Hargitai Károly, Antonio Huneeus (USA), Michael Hesemann (Németország); Pusztay Sándor; 2001 – Sós Tibor; 2002 - dr. Szilágyi Mária; 2003 – dr. Egely György; 2004 – dr. Frankó Károly; 2005 – dr. Tarcali Gábor; 2006 – Kiss László; 2007 – Nemere István; 2008 – Kisfaludy György; 2009 – Kalmár János; 2010 – Szalay Iván; 2011 – Galaktika Baráti Kör (Gyomaendrőd); 2012 – Oláh András; 2013 – Viszkok András, Tóth László (Nagykanizsa); 2014 – Medgyesi Iván.

Utolsó frissítés: 2014 augusztus 25., hétfő 13:30