Hírek

Múltunk emlékei Exopolitikai konferencia Nyomtat Email

KONFERENCIA

Miskolci László, Viszkok András

Múltunk emlékei

Exopolitikai konferencia

„Múltunk emlékei” címmel került sor az Újpesti Kulturális Központban az Ufómagazin és a Jövő Háza Alapítvány közös Exopolitikai Konferenciájára, melynek díszvendége dr. Sam Semir Osmanagich, a boszniai piramisok kutatója volt. Az idei utolsó rendezvény igazán nemzetközire sikeredett, hiszen a díszvendégen túl jelen volt a finn ufókutatók képviseletében a Helsinkiben élő, magyar származású Strausz József is, de még a Felvidékről is érkeztek hozzánk.

Már a kezdésre teljesen megtelt a színházterem, így ismét bebizonyosodott, hogy még napjainkban is sok embert foglalkoztatnak a megmagyarázatlan jelenségek és a tisztaenergia- kutatások.

Pusztay Sándor főszerkesztő a megnyitójában elmondta, hogy 25 évvel ezelőtt gondolta úgy az Ufómagazin szerkesztősége, valamint a hozzá kapcsolódó társaságok, hogy rendezni kellene egy ufókutatással, parapszichológiával és egyéb, megmagyarázatlan jelenségekkel kapcsolatos konferenciát. Ezt később számos hazai, illetve nemzetközi rendezvény követte, és immár 20 éve folyamatosan az Újpesti Kulturális Központ (régebben Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház) a helyszíne ezeknek a szakmai fórumoknak.

A konferencia első előadója Éles István kutató volt. Mint elmondta, a legősibb előző életek feltárása során azt tapasztalta, hogy az embereknek közvetlenül és természetes módon kapcsolatuk volt a földönkívüliekkel, leginkább a szőke, magas Földön kívüli szíriusziakkal és a kis szürkékkel. Az eseményekből arra lehetett következtetni, hogy fajunkat előzetes felkészítés után telepítették le a Földre, és a kezdeteknél segítettek a földi élet elindításában. A későbbiek során már csak a közösségeket vezető kiválasztottaknál tapasztalható ez a fajta közvetlen kapcsolat. A jövőbeli életek feltárása alkalmával kiderült az is, hogy a Szíriusz egyik bolygólyán, felszín alatti városokban történik az emberek tanítása és közösséggé szervezése. Egy új bolygó kerül kialakításra, ide történik majd a felkészítettek betelepítése.

Arany László író, kutató „Atlantisz – hitek, tévhitek, tények” címmel tartott érdekfeszítő előadást. Kutatásai során arra jutott, hogy a hivatalos tudomány minden erejével igyekszik letagadni Atlantisz egykori létezését, miként azt is, hogy a szigetbirodalom körülbelül 11.500 évvel ezelőtt hatalmas katasztrófa áldozata lett. Teszi ezt annak ellenére, hogy az Atlanti-óceán mélyén – földrajzi név formájában – még meg is nevezi az említett katasztrófa okát: Nagy Meteor Táblahegy. A legutóbbi jégkorszak hirtelen vége, az ősi beszámolókban szereplő özönvíztörténetek, a naptárak összecsengése, az állatkipusztulások, s nem utolsósorban a közel 250 kilométer átmérőjű kráter Portugália partjainál mind-mind az egykori végzetes eseményre utal. Már számtalan alkalommal sújtotta a Földet olyan csapás, mely az élet fennmaradását veszélyeztette. Az „evolúció” és a „töretlen fejlődés” tana önmagunk becsapására szolgál, s egyben megakadályoz bennünket abban, hogy felmérjük saját kultúránk időben véges voltát, a ránk leselkedő külső és belső veszélyek felmérhetőségének lehetőségét.

Knoll Gyula repülő ezredes előadására ismét sokan voltak kíváncsiak. Bemutatta a két legismertebb „régi kontaktot”, egykor rajtuk keresztül tartották az idegenek az emberiséggel a kapcsolatot. Mint elmondta, a ’60-as évek óta alaposan megváltozott a világ, de manapság ugyanúgy vannak kapcsolattartók, mint régebben. A legismertebb a Cobra névre hallgató kontakt, aki egy rejtett személy, senki nem tudja, ki is ő valójában. „Plejádi vagyok, emberi testbe vagyok inkarnálódva, és úgy élem az életem itt a Földön, mint minden más ember” – állítja magáról ez a titokzatos alak. A másik különleges kontakt Corey Goode, aki állítása szerint a földi delegáció tagjaként részt vett a földönkívüliek Föderációs Konferenciáján. A kapcsolattartó a Gaia tévén hetente tájékoztatja a nézőket a „különleges űrkutatásról” és más érdekességekről.

Az emeleti előadóteremben Miskolci László szerző, kutató a magyar tudományos és katonai körök ufókkal kapcsolatos álláspontjaival foglalkozott. Mindezt végigvezette a ’60-as évektől kezdődően egészen a napjainkig. Sajnos a tudományos közösség nagy része nemhogy kételkedve fogadja a repülő csészealjakról szóló híreket, hanem sokszor valótlanságokat állít róluk, és bizony a csalásoktól sem riadtak vissza a múltban. A katonai berkek pedig még mindig tagadják az ufóakták létét, holott számos légi incidens is történt idehaza. Az előadó több tudóst és katonai személyt is felkeresett levélben, telefonon vagy akár személyesen is, hogy megkérdezze őket az ufókról. Egy kis részük nyitott a jelenségek kutatására, s ebben látja a jövőt László is: a kételkedőknek és az ufóközösségnek is össze kell fognia, elfogulatlanul és közösen feltárni ezeket az anomáliákat, hogy előrébb jussunk benne. A budapesti

Tóth László az ufóroncskutatás buktatóiról beszélt. Legutóbb Tamási környékén vizsgálódott kis csapatával, ahol 1961-ben lezuhant egy különös szerkezet. Az ismert kutatónak sikerült találnia egy szemtanút, aki elvezette a helyszínre. Elmondása szerint az ismeretlen objektum becsapódása után az orosz katonák teljesen lezárták a területet. Ezt megerősítette a másik szemtanú, egy traktoros is. Az események után talált egy különös tárgyat, valamiféle alkatrészt, ami viszont az évek során elkallódott, így a kutatók nem vehették azt a kezükbe. A helyszínt átvizsgálták egy drónnal, valamint fémdetektorral is, majd az adatokból grafikonokat állítottak össze, így láthatóvá váltak az átlagtól eltérő kiugró értékek.

A konferencia díszvendége a bosnyák származású dr. Sam Semir Osmanagich régész volt, a Visoko város melletti piramisok ismert kutatója. Előadásában kifejtette, hogy az építmények a mai napig „tiltólistán” vannak a hivatalos történészek körében, ugyanis ha kiderülne az igazság, az felborítaná az egész múltunkról kialakított képünket. A piramisok ugyanis több mint 30 ezer évesek, de máig nem tudjuk, hogy pontosan kik építhették őket. Az építmények folyamatosan egy titokzatos energiát sugároznak az ég felé, és ezeket Osmanagich sikeresen meg tudta mérni, így ezzel kapcsolatban kézzelfogható bizonyítékkal is rendelkezik. Az építményt folyamatosan tárják fel, sőt, kiderült, hogy több is lehet a környéken. A visokói piramisban több alagutat is felfedeztek, és ezek egyikében rovásírásra emlékeztető véseteket találtak.

Kisfaludy György időfizikus előadásai élményszámba mennek, és most sem volt ez másképp. Felvillantotta annak a lehetőségét, hogy az 1700 éves Szent Korona olyan tértechnológiai titkot rejt, amire eddig kevesen gondoltak. Rajta van az Univerzum két teremtőjének az elve és morfológiája, de dinamikájukra is világos utalás van. Szerepel rajta a négy vezető kerubból kettő, és hátul is volt kettő, csak azokat lecserélték. A számukat a felső rész pántrészén megszámolható hetvenkét gyöngy mutatja, és a hatvannégy csepp alakú tűzjel, ami pedig a párhuzamos univerzumok teljességének a dimenziószáma. Ami szintén nagyon lényeges, hogy rajta van a dimenzióforrás ábrázolása, a titokzatos fénymag, amit érthetetlen módon kifelejtett korunk fizikája, mert senki sem vonhatja kétségbe, hogy forrás, a generáló elem nélkül nincs semmilyen hullám.

Viszkok András kutató a kitalált világról beszélt. Előadásában kifejtette, hogy a mai napig a darwini elméletet tanítják az iskolában, pedig a valóság egészen más volt. Vannak olyan furcsa régészeti leletek, amelyek egyszerűen nem illeszthetőek bele a kitalált evolúciós folyamatba. Számos ősi építmény létezik, amely ugyanezt bizonyítja. A világ legöregebb megalitikus templomai több tíz tonnás kövekből állnak, melyek mozgatását még ma sem tudnánk gépek nélkül megoldani. Kitért arra is, hogy a SETI program ötven éve felesleges pénzkidobásnak bizonyult, a Földön kívüli élet keresésének kulcsa egyértelműen az exobolygók kutatásában rejlik.

A népszerű író, Nemere István a pánspermia-elmélet legújabb kutatásairól számolt be. Az élet kialakulásáról eddig két hipotézist állítottak fel a tudósok: az egyik, hogy spontán módon alakult ki a Földön, a másik elmélet pedig arról szól, hogy az a Földön kívülről érkezett hozzánk. Az előadó szerint létezhet valahol egy olyan civilizáció, amelyik azt tartotta a feladatának, hogy az életet terjessze az űrben. Ezeket legénység nélküli űrjárművekkel is széthordhatták, akár millió éveken keresztül is, mígnem egyikük elérte a Földet. A legújabb kutatások szerint a tudósok a sztratoszférában mikroszkopikus élőlényeket találtak, ezek olyan ritka összetevőkből álltak – titániumból és vanádiumból –, amelyek azt bizonyítják, hogy a kozmoszból érkezhettek hozzánk.

A Magyar Ufókutató Szövetség elnökének előadása az intelligens tervezésről szólt. Kalmár János író, kutató szerint számos olyan hipotézis kering a köztudatban, amellyel megpróbálják az embereket félrevezetni. A földi élet eredetével kapcsolatban három elmélet létezik. Az egyik a pánspermia-elmélet, a másik az intelligens tervezettség, a harmadik pedig a darwini evolúció, amely mára már elavultnak tekinthető. Egyre több bizonyíték van az intelligens tervezettségre, és ezek közül néhány példát be is mutatott a közönségnek. Beszélt az egyszerűsíthetetlen összetettségről, és ezt az egérfogó példájával vezette le. Ha kivesszük belőle a rugót, az már nem egérfogó, hanem valami egészen más lesz. Így van ez a DNS esetében is, ha csak egy apró részt módosítunk, már egészen más élőlény jön létre. Kalmár János az intelligens tervezettséggel kapcsolatban elmondta: „Ez arról szól, hogy az idegenek hoztak minket létre, és azt gondolom, hogy ez egy reális kép.”

A nagykanizsai Tóth László mérnök-kutató előadása különleges témát feszegetett. A kozmikus civilizációk térben és időben folyamatosan terjeszkednek az univerzumban. Ezek előbb teremtett lények lesznek, majd később maguk is teremtőkké, betelepítőkké válnak. Így alakul ki a kozmikus terv szerinti keveredődés. Voltak civilizációk, amelyek háborúban álltak egymással. Ennek nyomait őrzi a Mars, az ottani túlélők utolsó üzenete az 1975-ben felfedezett arc, amelyről bebizonyosodott, hogy mesterséges eredetű. A fején van egy kisebb fej is, amely a tudatot és a mélytudatot jelképezi. Bal oldalán vannak hasadások, ez pedig az ismert kutató szerint a tudathasadásra és a mélytudathasadásra utal. A múltunkban, a történelmünk során kik okoztak a népeknek háborúkat, és jelenleg a Földön kik okoznak népeinek „tudathasadást”, ezáltal beavatkozva drasztikusan a jövőjükbe? – tette fel a kérdést az előadó, majd néhány vetített képpel választ is adott erre a kérdésre.

A nap utolsó előadója dr. Egely György volt, aki az elfeledett, és elveszett találmányokról beszélt. Előadásából megtudhattuk, hogy a régmúlt találmányainál nagyfeszültségű, tranziens, poros plazmát használtak, 30-60 kilovoltot, és nem kellett hozzá nehézvíz, csapvíz is megfelelt, mégis elektromosságot, durranógázt vagy közvetlen mechanikus energiát termeltek. „Hogy lehet az, hogy 50-100 évvel ezelőtt sokkal jobb találmányok voltak, melyek mára feledésbe merültek?” – kérdezte a népszerű kutató. A titok nyitja az, hogy katalitikus felületen lezajló hidegfúziót használtak, amely sokkal gazdaságosabb. Előadásában több ismert és kevésbé ismert feltaláló egykori találmányát bemutatta be, többek között Tesláét, Morayét, Colmannét, Papp Józsefét és Jekkel Jánosét. Sajnos a találmányok többségéről csak hiányos technikai leírások vagy fényképek maradtak fenn, így manapság nehéz vagy lehetetlen reprodukálni ezeket a szerkezeteket, pedig ha sikerülne, akkor újabb lépcsőfokára léphetne az energiakutatás.

A konferenciát a fórum zárta, ahol a Magyar Ufókutató Szövetség vezetősége Pax Galacticana – In Memoriam Colman von Keviczky Díjban részesített két nemrég elhunyt kutatót, Huba Csabát és Gyurcsok Józsefet.

96 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE A közönség számos érdekes kérdést intézett az előadóhoz, akik igyekeztek azokat megválaszolni. A rendezvény végén Pusztay Sándor azzal búcsúzott, hogy jövő év márciusában ismét lesz konferencia, amelyre mindenkit szeretettel vár.


Utolsó frissítés: 2017 december 21., csütörtök 07:55