A torinói lepel titka Nyomtat Email
Írta: Oláh András   

Egy kétezer évesnek mondott, illetve annak látszó rejtély kutatását zártam le a minap, s most azért adom közre az eredményt, hogy újabb kétezer évet ne vegyen már igénybe a magyarázata...

Van egy lepel, mely a világ számos vallása egyikének, a hazánkban is bevezetett keresztény vallásnak erősen vitatott bizonyítéka, konkrétabban egy Jézus, Joshua, Rabi Akiba ben Akiva stb. nevű, állítólag keresztrefeszített 33 éves csodatévő, feltámasztó és feltámadó szent vélt lenyomatát tartalmazza, de pl. én, ebből semmit sem látok bizonyítva....


A lepel egy férfi teljes alakos képét ábrázolja, elölről, és hátulról is. A lenyomat sárgásbarna, viszonylag éles, negatív kép. Az alak kezének ujjai valószerűtlenül hosszúak, a térdei összezártak, ami azért érdekes, mert a halott nem tudja azt szemérmesen összeszorítani, hogy oldalról se lehessen megtekinteni azt, amit a kezével is szemérmesen takargat...

A legenda szerint a férfi fejét töviskoszorúk, oldalát dárda sértette fel, s az utóbbiból a vér mellett víz is folyt. A történet pontos ideje nem ismert, de kb. I.sz. 26-33-ban történhetett, ugyanis vita folyik a személy születési dátumáról. A kutatók nem tudtak végleges dátumot közölni Jézus születésnapjáról. A leplen nem találtak festéket, ugyanakkor vérfoltok vannak rajta, és két tűzvész nyomait is magán viseli. Tudósok tömege költött már el, dollármilliókat, ahelyett hogy a magyar ufókutatókat támogatták volna..., mert hisz, - úgy tünik, - mi a rejtély megoldását megtaláltuk...

(Az eredeti azaz negatív kép)

Mi nem vettünk részt konferenciákon, nem vizsgáltuk a leplet, sőt, nem is láttuk testközelből. És mégis, így is megkiséreljük a valódi magyarázat megadását. Ez a magyarázat a lehető legegyszerübb, azaz a tudomány által megkövetelt Occam borotvája elvet követi, valamint magában foglalja az eddigi tudományos eredmények színe-javát. Megoldásunk tehát egy összetett eredmény, s mégis milyen egyszerű.... De előbb járjuk körül a rejtélyt magát...

(A pozitív kép)

Gondolom a Tisztelt Olvasó agytekervényeit máris birizgálja, hogy mi itt a rejtély, s milyen felismerések vezettek a megoldáshoz? Nos vágjunk hát bele, előrebocsájtva, hogy akinek a Jézuska továbbra is fontos mese- /mise-/ elem, az ne olvassa tovább cikkemet! Vannak ugyanis gyerekek, akik hiába tudják, hogy nem a Jézuska hozza a fenyőfát, mégis ragaszkodnak hozzá. Nem akarom elrontani játékukat. Persze azt is rögvest megjegyzem, hogy Magyarországon a szabad val-lásgyakorlat a megfelelő helyeken, azaz a templomokban biztosítva van, s a Lucifer sem én vagyok. Még azt kell elmondanom a bevezetőben, hogy a lepel vizsgálatára azért került sor, mert kétség merült fel a valódisága tekintetében. Vagyis a hit ereje nem volt elég a tudomány számára, hogy egy ilyen feltámadási mesét elhiggyen, melynek első számú bizonyítéka lenne a lepel. A Vatikán sem volt biztos a dologban, hisz engedélyezte a lepel vizsgálatát. Ezeket a tényeket összegezve máris láthatjuk, hogy bizony a "feltámadást" senki sem hiszi elég erősen, kivéve persze a fejüket homokba dugó híveket..., de hát a tudományban a hit bizony nagy ívben kerülendő.

Mindig elgondolkoztatnak bizonyos szóösszetételek; HIT-TUDOMÁNY, KERESZTÉNY-DEMOKRÁCIA, KERESZTES-HADJÁRAT. És hát a FELTÁMADÁS. Épeszű ember nem hihet ilyet; mármint hogy egy halott ember fogja magát, és az irreverzibilis folyamatot megfordítja, azaz oldja hullamerevségét, beindítja szívét, agy és bélműködését, mozgatni kezdi szemét, izmait, azaz ott folytatja életét, ahol - a halála előtt - abbahagyta. 2000 éve hallgatják, és hiszik az emberek ezt a butaságot, és állítják, hogy le van írva. Nos én vettem a fáradtságot, és megkerestem computeres technikával a feltámadt szavakat a Biblia nevű keresztény hittankönyvben. Megállapítottam, hogy a feltámadni szó (felkelni, fellázadni értelemben) 6-szor szerepel a könyvben, és kétszer a abban az értelemben, hogy a hívek, az un. apostolok, felelevenítve a szép időket szinte ott látták maguk között, szinte megelevenedtek az emlékek, és közöttük a Jézus, arámi nevén rabi Akiba, magyar nevén Fekete Gyuri /A nevet un. contorniák bizonyítják/. Sajnos Mária Magdala sem az mondta a híveknek hogy Jézus feltámadt, hanem hogy mit látott a sírnál... Mit is látott a sírnál másnap? Látta, hogy a lepedők ott vannak összehajtva, és látta, hogy a kendő külön van. És látta ott elevenen Jézust. Ha csepp esze volt, akkor tudta, hogy nem halt meg szerelme... Persze, hogy tudta, hisz Jézusnak ma Kasmírban van a sírja /Yuz Asaf/, s a kutatók szerint vidáman élt Máriával, míg meg nem halt. Gyerekei is voltak, s talán ma is itt élnek közöttünk. Persze a dolog másik oldala is érde-kes ugyebár... Ha Jézus feltámadt, itt a Földön, - merthogy ezt látták -, akkor hol van most..? Persze az Atya jobbján. No persze... Csakhogy az Atya sincs még bizonyítva, nekünk, racionális gondolkodású UFO kutatóknak....

De vissza a lepelhez! Tehát a lepel egy képet tartalmaz, melynek gyanított keletkezése, a test halála, és/vagy feltámadásakori kigőzölgés, vagy fény, vagy más energia...??? A tudomány nekiveselkedett... A vizsgálatok szinte mindenre kiterjedtek, voltak roncsolásosak, és roncsolás mentesek. A roncsolás mentes vizsgálatok nem voltak elegendőek, pl. a C14 izotópos vizsgálatok elvégzéséhez, ezért szükség volt a roncsolásosakra is.

Tekintsük át a vizsgálatokat!Utolsó frissítés: 2011 április 13., szerda 11:58