A titokzatos megalitok Nyomtat Email
Írta: Oláh András   

A Föld telis-tele van hatalmas kőépítményekkel, obeliskekkel, cromlechekkel, kősorokkal, dolmenekkel, futharkokkal, ménhírekkel, összefoglaló névvel megalitokkal, s a rájuk vonatkozó találgatásokkal. Kultikus helyek ezek, vagy szent helyek, esetleg csillagvizsgálók, vagy naptárak? Megadatik -e valaha is, hogy megtudjuk, mik ezek a monumentális építmények?

Nos, Önnek Kedves Olvasóm megadatik...., ha elolvassa az alábbi kis eszmefuttatást.
Ha tüzetesen megvizsgáljuk ezeket a soktonnás kövekből ősszeállított kőemlékeket, érdekes, és értékes felismeréseket tehetünk, melyek végső soron elve-zetnek bennünket a megoldáshoz.

- Először is: Ezek a kövek nem kerülhettek véletlenül a földbe. A kövek mesterségesen lettek felállítva.

- Másodszor: Az építmények mindenütt hasonlók, illetve azonosak. Közös jegyeik vannak, jelentésük lehet, van....

- Harmadszor: Ha meg tudjuk határozni az alakzatok logikailag azonos jegyeit, melyek a felállítók vélhető szándékával azonos, akkor a megoldás nem marad el. Vegyük hát sorra az egyes építmények jellegzetes-ségeit! Ha pl. 1 kőből álló a kőemlék, akkor megállapíthatjuk, hogy az oszlop:

a./ vagy egy háromszög alakú magas lap, vagy háromszög keresztmetszetű magas oszlop, vagy egy olyan kő, amelynek tetején van egy háromszög.


b./ Ha két kőből áll az emlék, akkor a két kő A betű alakban van összeépítve, vagy elloptak /megtaláljuk a hiányzó kő helyét/, vagy összetörtek egy követ.

c./ Ha három magas kő van felállítva, ez nagyon elterjedt....Előfordul, hogy a három kő tetején van egy lapos kő, mely összefogja, s egyben védi az alatta levő hármat.

d./ Lehetnek magas kő gyűrük, és magas kő sorok. Az angliai Stone Henge kőnek volt egy párja a Pilisben, amit az orosz gyakorlatok során szétlőt-tek, s amely kőemlék benne foglaltatik a Szent Istváni, az un. istergámi /esztergomi/ pecsétben ...

Ma is használjuk a képírásokat. Pl. egy vörös kereszt, melynek jelentése: Elsősegély hely. Ki ne ismerné a kék mezőben lévő H betüt melynek jelentése: Kórház.